Front Page

Page
Om MTE

Jeg er Bandvagnsförare for MTE Värmland/Närke.

När vårt samhälle utsätts för mycket svåra påfrestningar, olyckor mm har ordinarie krisfunktioner ofta inte tillräckliga resurser och uthållighet för att över tid hantera situationen. Kravet är då att det finns kompetenta frivilliga resurser att tillgå inom ett antal områden.

Frivilliga Automobilkåren

 

MTE genomfört larm- och insatsövning 2019-09-28 till 2019-09-29

Under helgen den 28-29 september höll MTE (Motor- och transportenheten) en stor gemensam larmövning med FAK i Värmlands- och Örebro län, Bilkåren, Lottakårerna från Filipstad, Kil och Örebro samt FRO.

Läs mer.

This is one of the things
we do best 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Learn More